Liggend vrouwelijk naakt, rugaanzicht, haut-relief, marmer|
Dit werk heeft Jacobs van de Hof als trouwcadeau aan
Maja Reyntjes geschonken.

Strandroddel, relief, marmer

De geboorte, zandsteen.
Jongeling, hout
Flora, relief, kalksteen